Projekty dróg

parking

 

W zakres naszych usług wchodzi szereg prac projektowych związanych z branżą drogową:

  • projekty dróg,
  • projekty ulic,
  • projekty chodników i ciągów pieszych,
  • projekty ciągów rowerowych,
  • projekty parkingów,
  • projekty zjazdów, wjazdów i wyjazdów,
  • projekty stałej organizacji ruchu,
  • projekty czasowej organizacji ruchu na budowę infrastruktury w pasie drogowym.

 

Wykonujemy także kosztorysy dla projektowanych inwestycji, w razie potrzeby sprawujemy nadzór autorski.

Współpracujemy z innymi biurami projektowanymi, w tym z firmami działającymi w innych branżach, dzięki czemu usługi wykonujemy kompleksowo.

Podczas tworzenia projektów stosujemy się do obowiązujących przepisów i norm, a do tego korzystamy z własnego doświadczenia. Dzięki temu inwestycje realizowane na podstawie wykonanych przez nas projektów są bezpieczne i odpowiednie dla danego otoczenia.

 

rysunekZ czego składa się projekt drogi?

Projekt drogi składa się z części opisowej i z części rysunkowej. W nich zawarte są wszelkie wytyczne dotyczące zagospodarowania terenu, rzędnych wysokościowych oraz konstrukcji nawierzchni. W projekcie wykorzystuje się mapy do celów projektowych, pomiary geodezyjne, badania geologiczne, a dodatkowo w razie konieczności opracowania środowiskowe, geotechniczne oraz inwentaryzację zieleni.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat projektów dróg oraz ciągów komunikacyjnych, prosimy o skontaktowanie się z naszą firmą.

 

rysunki